strona 1 (ALICJA, ADAM, JASIA)
strona 2 (RUDAWA, SKAWA, ŚLĘZA)

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY : ALICJA

ROŚLINA

Typ

liściowo- łodygowy

  ODPORNOŚĆ (skala 1-9o ) 9o oznacza najwyższą odporność

Wirus Y

8

Liście

zielone do ciemnozielonych połyskujące

 Wirus liściozwoju

4

Kwiaty

białe

Zaraza ziemniaka - liście

4

BULWA

Kształt

okrągłoowalny do owalnych

Zaraza ziemniaka - bulwy

4

Skórka

żółta

Czarna nóżka

5

Miąższ

kremowy

Parch zwykły

6

Właściwości rolniczo - użytkowe:

Odmiana średniowczesna, skrobiowa, o zawartości skrobi średnio ~ 18%.Odmiana plenna, daje bardzo duże plony skrobi.Wysoko odporna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju.Odmiana zalecana do uprawy w całym kraju.

Ilość ton :

 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY : ADAM

ROśLINA

Typ

łodygowo - liściowy

  ODPORNOśĆ (skala 1-9o ) 9o oznacza najwyższą odporność

Wirus Y

5

Liście

zielone matowe

 Wirus liściozwoju

5,5

Kwiaty

czerwono-fioletowe białe końcówki płatków

Zaraza ziemniaka - liście

3

BULWA

Kształt

owalny

Zaraza ziemniaka - bulwy

4

Skórka

żółta

Czarna nóżka

6

Miąższ

kremowy

Parch zwykły

6

Właściwości rolniczo - użytkowe:

Odmiana o przeciętnej zawartości skrobi ~19%. Odmiana charakteryzująca się korzystnym składem wielkości ziaren skrobi, wcześniejsza od Glady o około 14 dni, odporność na wirusy Y-4, L-6, M-5, średnioodporna na zarazę ziemniaka

Ilość ton :

 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY : JASIA

ROŚLINA

Typ

liściowo - łodygowy

  ODPORNOŚĆ (skala 1-9o ) 9o oznacza najwyższą odporność

Wirus Y

8

Liście

ciemnozielone

 Wirus liściozwoju

7,5

Kwiaty

białe

Zaraza ziemniaka - liście

6

BULWA

Kształt

okrągłoowalny

Zaraza ziemniaka - bulwy

5

Skórka

żółta

Czarna nóżka

5

Miąższ

jasnożółty

Parch zwykły

5

Właściwości rolniczo - użytkowe:

Odmiana średniopóźna do późnej, skrobiowa, o zawartości skrobi średnio 18,5%.Bardzo plenna, daje bardzo duże plony bulw i skrobi. Nadaje się również do celów konsumpcyjnych, typ kulinarny wszechstronnie użytkowy do mączystego.Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego.

Ilość ton :